ofirmie galeria kontakt  
 
 

Firma istnieje od 1988 roku i przez cały czas działalności zajmuje się budową stawów i robotami melioracyjnymi a w szczególności:

 


- budowa stawów: rekreacyjnych, rybackich, budowa stawów w trudnym terenie (np. torfy, bagna, gytie)
- odbudowa stanów istniejących: odmulanie stawów bez użycia koparek
- umocnienia brzegów stawów: faszyna, wiklina (płotki plecione), ścianki z desek, kamienie
- wbijanie pali mostowych i pomostowych kafarem
- usypywanie wzniesień z pozyskanego urobku
- niwelacja terenu wokół stawu
- roboty melioracyjne: budowa , odbudowa rowów melioracyjnych, drenowanie terenu, budynków itp.

 


Wszelkie prace wykonywane są "na sucho" po uprzednim wypompowaniu wody co umożliwia dokładne wykonanie oraz oddzielenie różnych warstw gruntu (ziemia żyzna, piasek, glina).

Uzyskana w ten sposób ziemia żyzna może posłużyć do zakładania trawników, piasek do zasypki i wyrównywania lokalnych wzniesień rekreacyjnych.